Kapten White Strong

2.21

KAPTEN EXTRA STARK VIT är det nyaste snuset i KAPTEN familjen och är den första vit extra stark snus produkt från AG SNUS. KAPTEN är ett nytt snus, men utvecklingen har baserats på kunnande som förvärvats av 5 generationers erfarenhet tillverkning av tobak. KAPTEN EXTRA STARK VIT är ett traditionell snus med en starkare smak, men smaken har fått en modern touch gör KAPTEN ett snus av detta århundrade.

Artikelnr: 5002 Kategori: